Aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en het bundelen van krachten

Aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en het bundelen van krachten


Met 50 jaar ervaring en ruim 50 leden is de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten Luka niet meer weg te denken uit de luchtkanalenbranche. De Lukaleden zijn samen verantwoordelijk voor circa 90% van de Nederlandse luchtkanalensystemen. “Bij onze leden werken circa 5.000 mensen op basis van een strikt kwaliteitssysteem”, vertelt voorzitter Laura Nijburg. “Maar Luka is méér dan luchtkanalen alleen. Wij hebben alle facetten van ventilatie- en luchtbehandelingstechniek in huis en werken actief samen met ketenpartijen om de luchtkwaliteit te optimaliseren en een gezonde en schone woon- en werkomgeving te realiseren. Maar ook om actuele thema’s beet te pakken, zodat de branche naar een hoger niveau wordt gebracht.”

Luka is 50 jaar geleden opgericht om het kwaliteitsniveau binnen de luchtkanalenbranche een impuls te geven. “Gestart met luchtkanalenfabrikanten, zijn in de afgelopen jaren ook steeds meer geassocieerde leden toegetreden”, vertelt Nijburg. “Deze leden produceren en leveren bijvoorbeeld de appendages om de complete luchttransportweg vanaf de luchtbehandelingskast t/m de uitblaasornamenten te realiseren. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, is essentieel en biedt mogelijkheden om het binnenklimaat verder te verbeteren.”

Gezonde binnenlucht, minimaal energieverbruik

“De ambitie van Luka is om hét kennis- en kwaliteitsplatform voor gezonde binnenlucht te worden”, vertelt Nijburg. “Om dit mogelijk te maken, focussen we naast de productie van luchtkanalen en appendages ook op de montage, service en het onderhoud hiervan. Al onze leden zijn verplicht om jaarlijks een X-aantal kwaliteitskeuringen te laten verrichten. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de opslag van materialen, de montage van de systemen en de luchtdichtheid ervan.” Op dit laatste vlak werkt Luka actief samen met TÜV Rheinland Nederland BV. “We zijn geen slager die zijn eigen vlees keurt”, benadrukt Nijburg. “Integendeel. We werken heel bewust samen met een onafhankelijke keuringsinstantie, die bij goed resultaat het Luka kwaliteitscertificaat afgeeft. Hiermee hebben onze leden een belangrijke troef in handen ten opzichte van andere marktpartijen. Immers biedt het Luka kwaliteitscertificaat garantie op de luchtdichtheid (klasse C of D) van de complete luchttransportweg. Gebouweigenaren zijn daarmee verzekerd van voldoende schone lucht, zonder dat energie verloren gaat door lekkages. Een belangrijk gegeven met het oog op energiezuinigheid én gezonde binnenlucht. Immers zorgen luchtlekken niet alleen voor energieverlies, maar zijn zij ook een belangrijke verzamel- en broedplaats voor stof, vocht, schimmels en bacteriën. Schone luchtkanalen dragen bij aan een gezond binnenklimaat, dat niet alleen ten goede komt van het milieu maar ook van de efficiëntie van een gebouw. Wij adviseren daarom om minimaal eens per twee jaar de status van de luchttransportwegen te inspecteren en waar nodig systemen te reinigen, aan te passen of te sealen. Vele leden bieden deze dienstverlening al aan.”

Aan de slag met actuele marktthema’s
Luka werkt regelmatig met werkgroepen om (actuele) thema’s omtrent duurzaamheid, circulariteit, techniek en onderwijs & arbeidsmarkt te bespreken en bevorderen. Maar ook om bewustwording in de markt te creëren. “Luchttransportwegen waren lange tijd een ondergeschoven kindje in de bouw”, weet Nijburg. “Als gevolg van corona en de energietransitie echter is het belang van gezonde en schone binnenlucht stevig op de kaart gezet. Een volgende stap is om ook de energiebesparing mee te nemen. Een investering in kwaliteitsvolle, correct ontworpen en correct gemonteerde luchttransportwegen verdient zich meer dan terug. Zowel in energieverbruik, levensduur als binnenklimaatniveau.”

“De levensduur van onze producten is in basis al lang, maar we willen verder op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Nijburg. “Een belangrijk thema hierin is om de waarde van materialen te vergroten. Bijvoorbeeld door vastlegging in materialenpaspoorten en databases, zodat een gebouw bij sloop of transformatie als grondstoffenbank gebruikt kan worden. Welke materialen zitten er in een gebouw? Waar komen zij vandaan? Hoe zijn zij bevestigd en onderhouden? En zijn zij geschikt voor hergebruik? Daarnaast kijken wij naar de grondstoffen die wij gebruiken, potentiële alternatieven hiervoor, de losmaakbaarheid van systemen en modulariteit. Een actueel onderwerp waar we op dit moment mee bezig zijn, is bovendien het actualiseren van de reinheidsklassen.”

Betrokken leden
Luka beschikt over eigen monteursopleidingen waarin de kwaliteitseisen, veiligheidseisen en milieueisen die binnen de branche zijn afgesproken, centraal staan. “Bovendien nodigen we regelmatig experts uit om hun kennis en ervaringen met onze leden te delen”, aldus Nijburg. “Dat dit op prijs wordt gesteld, bewijst de grote belangstelling. De betrokkenheid van de Lukaleden is enorm, wat kansen biedt om écht impact te maken en om duurzaam bij te dragen aan de uitdagingen waar we als branche voor staan.”

Samenwerking is key
Nijburg trad in mei 2022 toe als voorzitter van Luka. Het afgelopen jaar heeft zij met name benut als kennisjaar. “Ik heb ‘verenigingsland’ leren kennen, geïnventariseerd waar we nu staan en in samenspraak doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren”, vertelt ze. “Gedurende het eerst jaar is mij opgevallen met hoeveel maatschappelijke thema’s we te maken hebben, die alleen in de keten opgepakt kunnen worden. In de bouw, installatie en techniek jagen veel verschillende partijen dezelfde doelen na. Het wordt tijd dat we hierin gaan samenwerken, de achterban vergroten en écht verschil maken. Ik wil deze samenwerkingen vanuit Luka een extra boost geven. Immers: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Naast het continu blijven verbeteren van het vakgebied luchtkanalen zal mijn focus dan ook voornamelijk liggen op het bundelen van krachten met anderen.”